Ubezpieczenia

Na większości jachtów załoga jest ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków, jednak ubezpieczenie obejmuje tylko zdarzenia ograniczone do pokładu jachtu.

Pomimo, że do wjazdu na teren Chorwacji wystarczy dowód osobisty to polecamy zabranie ze sobą paszportu ponieważ z tym dokumentem możemy korzystać z bezpłatnej pomocy medycznej. Ponadto podróżując po europie należy pobrać z NFZ-u Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która pozwala na korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w krajach UE. Zalecamy również, aby wybierając się w podróż zagraniczną zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia turystycznego. Jeśli chcecie to pomożemy w zawarciu takiego ubezpieczenia, wystarczy, że poinformujecie nas o tym w mailu.