Bezpieczeństwo


Bez tego nie ma żeglowania. Zasady zachowania na jachcie, bezpieczne żeglowanie, czyli to co obowiązuje prawdziwego wilka morskiego. Trzeba o tym pamiętać wybierając się w rejsy morskie lub planując czarter jachtów w Chorwacji i nie tylko

 

Przed wypłynięciem

Sternik musi sprawdzić tak dokładnie jak potrafi sprawność jachtu, zapoznać się z obsługą urządzeń na pokładzie, działaniem silnika i obsługą żagli.

Następnie musi zapoznać całą załogę z obsługą jachtu. Rejsy morskie wymagają pracy każdego członka załogi na pokładzie. Należy wszystkim pokazać gdzie się znajduje i jak używać sprzętu ratunkowego i przećwiczyć do skutku zakładanie kamizelek ratunkowych i pasów bezpieczeństwa. Wyjaśnić w jaki sposób używać radiostacji, a w szczególności używania sygnału Distress i sposobów wzywania pomocy.

Załoga powinna poznać podstawowe nazwy części jachtu co ułatwi im poruszanie, orientację i współpracę z całą załogą na jachcie. Dobrze jest wiedzieć gdzie jest bakista, rufa jachtu, stolik nawigacyjny. Wtedy jak sternik powie, że np długa cuma jest w lewej bakiście na rufie to każdy będzie wiedział gdzie szukać.

 

siatka bezpieczeństwa oferowana przy czarterze jachtówKażdy członek załogi, który się zaokrętował na rejs morski powinien być przeszkolony z zakresu podstawowych węzłów i umieć zastosować przynajmniej jeden a najlepiej dwa lub więcej z nich. Dobrze byłoby się zapoznać z węzłem ratowniczym i cumowniczym.

Poruszając się po pokładzie zawsze należy stosować zasadę „ jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie”. Oznacza to, żeby przemieszczając się po jachcie zawsze się trzymać czegoś stabilnego. Przechodząc wzdłuż pokładu powinno się zawsze wybierać burtę nawietrzną.

Zwróćcie uwagę, że wszystkie manewry są wykonywane na polecenie sternika i załoga nie może samodzielnie podejmować decyzji o manewrach. Sternik posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności i decyzje manewrowe podejmuje świadomie oceniając wcześniej czy są bezpieczne.

Ważne, aby przed wyjściem w morze uporządkować wszystkie liny i zrobić porządek na pokładzie (tzw. klar), tak żeby żadne niepotrzebne rzeczy nie plątały się pod nogami. Również pod pokładem rzeczy powinny być poukładane na swoich miejscach, żeby nie pospadały w trakcie żeglugi co mogłoby mieć bolesne skutki. Porządek na jachcie wpływa na bezpieczeństwo. Podczas żeglowania jacht często się przechyla i kołysze na falach. Poruszanie się w takich warunkach jest utrudnione, a jeśli jeszcze dodatkowo pod nogami poniewierają się różne rzeczy można łatwo stracić równowagę. Ponadto jeśli w trakcie rejsu zajdzie nagle potrzeba użycia jakiegoś urządzenia, albo znalezienia czegoś istotnego lepiej jeśli te rzeczy będą na swoim miejscu.

Przed rejsem należy zapoznać się z prognozą pogody na rejon, po którym zamierzacie żeglować. Przy złej pogodzie lub zapowiedzi jej pogorszenia lepiej nie wychodzić z portu i przeczekać ten czas w bezpiecznym miejscu.

 

Wyjście z portu

Przed wyjściem w morze sternik powinien omówić z załogą manewr wyjścia i wyznaczyć każdemu zadania podczas tego manewru oraz przedstawić plan „B” gdyby się nie udało za pierwszym razem.

Cała załoga będzie zaangażowana i każdy będzie miał swoje zadanie. Będą potrzebne osoby do cum, muringu, odbijaczy, obserwowania wody przed dziobem. Współpraca załogi w portach jest bardzo ważna. Jest tam po prostu ciasno, często przepływa się dosłownie na centymetry obok innych jachtów. Ponadto jachty są długie, mają dużą bezwładność i nie mają możliwości natychmiastowej reakcji. Żeby zatrzymać jacht z małej prędkości potrzeba przynajmniej kilku a najczęściej kilkunastu sekund. Jeśli doda się do tego, że na jacht działa jeszcze woda (fala, prąd) i wiatr to łatwo sobie wyobrazić co się może stać. Sterowanie wtedy można porównać do jazdy autem po lodzie. O uszkodzenia swojego albo innych jachtów jest bardzo łatwo. Więc jeśli jedna osoba się zagapi, albo nie wykona wyznaczonej czynności w odpowiednim czasie to skutki tego mogą być opłakane.

 

Na morzu

Po wyjściu z portu, na bezpiecznej wodzie, tak szybko jak to będzie możliwe należy przećwiczyć z załogą manewr „człowiek za burtą”. Żeglując wyczul załogę na ciągłą obserwacje wody wokół jachtu.

 

kamizelki ratunkowe na wyposażeniu każdego jachtu

Dobrym zwyczajem jest żeglowanie w pasach bezpieczeństwa lub kamizelkach a już na pewno przy pogorszeniu pogody i w nocy.

Zawsze dopasuj powierzchnię ożaglowania do panujących warunków i stosuj zasadę: „jeśli pomyślisz o refowaniu żagli to jest to ostatni moment na zrobienie tego”.

Zamierzając wykonać jakiś manewr zawsze go zapowiedz i oczekuj od załogi potwierdzenia gotowości do jego wykonania.

Chodząc po pokładzie należy ostrożnie stawiać kroki, gdyż często jest on mokry od osiadającej rosy i śliski.

Wszelkie manewry związane z zastosowaniem prawa drogi należy wykonywać odpowiednio wcześnie, aby zachować jak największy margines bezpieczeństwa.

 

Wejście do portu

 

trap

Przed wejściem do portu załoga, na polecenie sternika, powinna przygotować cumy, odbijacze i włączyć windę kotwiczną. Bosak powinien znajdować się na pokładzie. W miarę możliwości podpłyń blisko miejsca cumowania, tak żeby wszyscy mogli je obejrzeć, omów manewr cumowania z załogą, wyznacz osoby na poszczególne stanowiska  i omów manewr awaryjny gdyby nie udało się stanąć za pierwszym razem.

Załogant odpowiedzialny za desant musi wiedzieć żeby nie skakać z cumą w ręce i nie skakać z dużej odległości ze względu na możliwość poślizgnięcia. Przypomnij, aby załoganci nie chronili burt nogami i rękami.

Osoby, które nie biorą czynnego udziału w cumowaniu powinny zająć miejsca siedzące, tak aby nie utrudniać zadań zaangażowanym do manewru załogantom.

Po zacumowaniu należy zrobić klar pokładowy i dopiero wtedy można opuścić jacht.

 

 

 

 

 

 

Podstawowe środki ratunkowe i asekuracyjne

Środki ratunkowe – to te, które gwarantują uniemożliwienie utonięcia. Należą do nich: tratwy ratunkowe (dostępne na dużych jachtach), koła ratunkowe, kamizelki ratunkowe (wypełnione niezatapialną pianką, posiadają szeroki kołnierz zapobiegający możliwości zanurzenia głowy).

Środki asekuracyjne – wspomagają jedynie w chwilach zagrożenia. Są to kamizelki asekuracyjne (zwiększają wyporność w razie wypadnięcia za burtę), szelki bezpieczeństwa, lajfliny.

Jeśli zapoznałeś się z zasadami bezpieczeństwa to zapraszamy na nasze rejsy morskie.